ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαδικτυακή καθοδήγηση για εκπαιδευτικούς για εφαρμογή ενδυναμωτικών δραστηριοτήτων στο μαθησιακό περιβάλλον.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΈΨΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Άσκηση “Τα Τέσσερα Αυτιά” (Ενεργή ακρόαση στην πράξη)
Διήγηση Ιστοριών (Ενεργή ακρόαση και διήγηση ιστοριών στην πράξη)
“Σκέψου το προφίλ σου (Avatar)” (εξάσκηση που προάγει ενεργή ακρόαση, δεξιότητες αντανάκλασης, κατανόησης των αξιών σου)
Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέτρημα Βημάτων (Ενεργός τρόπος ζωής στην πράξη)
Το Παιγνίδι “Totem” (Άσκηση Ομαδικής Εργασίας, Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος σώματος, ενσυναίσθηση)
“Μεταφορά της Μπάλας” (Εφαρμογή ευχάριστων φυσικών ασκήσεων κατά το μάθημα)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

“Ανταλλαγή μενού” μια πρόκληση (εργαλείο για επιλογή Υγιεινών τροφών)
Γνωριμία με την σήμανση φαγητού (εργαλείο για εξοικείωση με υγιεινότερη επιλογή φαγητού)
Η Πρόκληση του Σακχάρου (Εργαλείο για να διαφωτίσει για υγιεινότερες επιλογές διατροφής)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΈΨΕΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

Διαβάζοντας τις σημάνσεις των τροφών
Κατανάλωση Σακχάρου

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσικές ασκήσεις και ακαδημαϊκά αποτελέσματα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ενεργή Ακρόαση
Το ΜΥΑΛΟ είναι ΓΕΜΑΤΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Classdojo – Για την οικοδόμηση ισχυρών μαθησιακών Κοινοτήτων

ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Kahoot (Οικογενειακή μάθηση)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Brain-breaks (Εμπνέει τους μαθητές για αλλαγές)

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy