Μέτρημα Βημάτων

Μέτρημα Βημάτων (Ενεργός τρόπος ζωής στην πράξη)

Προετοιμασία

Μέτρημα βημάτων γίνεται με τα έξυπνα τηλέφωνα( smart ) Το πιο σύνηθες είναι η εφαρμογή για τη ‘Υγεία’. Τα περισσότερα Androids και IOs περιέχουν προκαθορισμένες εφαρμογές για την υγεία. Αν δεν έχεις έξυπνο τηλέφωνο, χρησιμοποίησε εξωτερικές πηγές για να κατεβάσεις οποιαδήποτε εφαρμογή μέτρησης βημάτων. Μερικές δημοφιλείς εφαρμογές: Huawei Health, iHealth, Endomondo.

Έξυπνα βραχιόλια ή ρολόγια είναι κατάλληλα, όταν δεν έχουμε άλλους τρόπους, γιατί μετρούν τα βήματα οπουδήποτε.

Χρησιμότητα

Το περπάτημα είναι ο πλέον προσιτός τρόπος στις Φυσικές Ασκήσεις γιατί δεν χρειάζονται δεξιότητες, χώρος ή εργαλεία. Γνωρίζοντας τα βήματα που κάνεις την ημέρα, αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να βελτιώσεις τις καθημερινές σου κινήσεις. Το μέτρημα των βημάτων είναι ακόμα ένας τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους, για σκοπούς σύγκρισης των προσπαθειών. Για τα σχολεία είναι ένα μέσο να αυξηθεί η ομαδική εργασία των μαθητών/τριων και να κινητοποιήσει για δραστήρια ζωή. Μπορεί το μέτρημα βημάτων να γίνει συναγωνιστικό με διαγωνισμούς ατόμων και ομάδων.

Εφαρμογή

Η ενημέρωση για τα καθημερινά βήματα μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους. Μπορεί να ξεκινήσει σε μικρές ομάδες στην τάξη όπου ο/η εκπαιδευτικός μοιράζεται τα δικά του καθημερινά βήματα και καλεί τους μαθητές/τριες να μοιραστούν μαζί του τα δικά τους βήματα. Αυτό μπορεί να γίνει μέρος της σχολικής ζωής και με αυτό τον τρόπο ο/η εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα για την φυσική κατάσταση των μαθητών. Το σχολείο μπορεί να δημιουργήσει Πίνακες Περιπατητών και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου . Επίσης οι γονείς ενημερώνονται για την δραστηριότητα. Οι οργανωτές της δραστηριότητας μπορεί να τεθούν κάτω από την εποπτεία επιτροπής από εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί ακόμα να διευρυνθεί με συμμετοχή στο Facebook, Instagram ή άλλα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες μπορεί ακόμα να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς , να εκτυπώσουν έντυπα μέσα, όπως φωτογραφίες και πίνακες όπως το παράδειγμα πιο κάτω Αρ. 1.

Η άσκηση συνοδεύεται με κανονισμούς που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από όσους συμμετέχουν, για να αποφευχθούν ζαβολιές.

Οι αμοιβές μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για καλύτερα αποτελέσματα. Οι αμοιβές δεν είναι αυτοσκοπός. Η συμμετοχή και μόνο στις δραστηριότητες αποτελεί κίνητρο . Θετικά μηνύματα έρχονται από σχολεία και κοινότητες ή και από ιδιώτες από διάφορα μέρη της κοινότητας που εκθειάζουν τις δραστηριότητες.

Picture No. 1 Example of print-screen of steps from the health application
Εικόνα αρ. 1, Παράδειγμα οθόνης εκτύπωσης βημάτων από εφαρμογή για την Υγεία