Γνωριμία με την σήμανση φαγητού

Γνωριμία με την σήμανση φαγητού (εργαλείο για εξοικείωση με υγιεινότερη επιλογή φαγητού)

Ετοιμασία

Η δραστηριότητα οργανώνεται χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ή φέρνοντας στην τάξη πραγματικά είδη φαγητού για να μελετηθούν οι σημάνσεις-ετικέτες. Οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να είναι γνώστες των βασικών διατροφικών αξιών και να μπορούν να αντιλαμβάνονται ποια επιλογή είναι η καλύτερη. Παρακαλούμε χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που περιέχονται στο μέρος  “ Οργανώνω τις σκέψεις μου” στο τμήμα  “  Μενού Υγιεινής Διατροφής”.

Χρησιμότητα

Βοηθά τους μαθητές/τριες να αρχίσουν να παρατηρούν τις διατροφικές επιλογές τους, να ακούν από τους άλλους ιδέες  και πληροφορίες για διαφορετικές τροφές, να μελετούν καλές και κακές πρακτικές για καλύτερες επιλογές και να ενδιαφερθούν για αλλαγές στην διατροφή τους.

Εφαρμογή

Σε περίπτωση διαδικτυακής παρουσίασης, οι μαθητές/τριες μπορεί  να κληθούν  να ετοιμάσουν  παρουσιάσεις  για τις σημάνσεις στις τροφές και θα ακολουθήσει συζήτηση. Επίσης οι μαθητές μπορεί  να κληθούν να  φέρουν τροφές που χρησιμοποιούν στο σπίτι ή να φέρουν μόνο τις σημάνσεις.  Θα πρέπει  να γίνει συζήτηση στην τάξη για τις διατροφικές αξίες  και υγιεινή  διατροφή.