Η Πρόκληση του Σακχάρου

Η Πρόκληση του Σακχάρου (Εργαλείο για να διαφωτίσει για υγιεινότερες επιλογές διατροφής)

Προετοιμασία

Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί πακέτο τροφών: αναψυκτικά, ζαχαρωτά, σοκολάτες, πλάκες πρωτεϊνών. Επιπρόσθετα χρειάζονται απλοί κύβοι σακχάρου. Συνήθως για την άσκηση χρειαζόμαστε 1-2 χιλιόγραμμα κύβων σακχάρου. Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος για τις βασικές διατροφικές αξίες, με σύμβουλο τις σημάνσεις στις τροφές. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε  τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο τμήμα μενού  “Οργανώνω τις σκέψεις μου” στο μέρος” “Υγιεινή Διατροφή”.

Χρησιμότητα

Βοηθά τους μαθητές/τριες  και τους εκπαιδευτικούς  να παρατηρούν τις διατροφικές επιλογές τους , να ακούν από τους άλλους ιδέες και πληροφορίες  για διαφορετικές τροφές, να μελετούν καλές και κακές πρακτικές για καλύτερες επιλογές και να ενδιαφερθούν για αλλαγές στην επιλογή τους.

Εφαρμογή

Οι μαθητές/τριες  χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε άτομο φέρνει μαζί του ορισμένο πακέτο τροφών. Οι ομάδες προμηθεύονται με ποσότητα κύβων. Ορίζεται  χρόνος πχ  10 λεπτών  για την άσκηση. Ο/η εκπαιδευτικός αφιερώνει λίγο χρόνο για συζήτηση για το  πως το ποσό του σακχάρου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις σημάνσεις  στις τροφές. Ο/η εκπαιδευτικός διαβεβαιώνει ότι κάθε ομάδα έχει τον ίδιο αριθμό πακέτων στο τραπέζι. Όταν δίνεται το σύνθημα , οι μαθητές αρχίζουν να    οικοδομούν το σχέδιο τους.  Η ομάδα που κερδίζει, είναι αυτή  που πρώτη παρουσιάζει τον σωστό αριθμό κύβων.

Το σχέδιο Αρ. 5  πιο κάτω είναι διαφωτιστικό. 

Εικόνα Αρ 5 Η πρόκληση του σακχάρου

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy