ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ενεργή Ακρόαση
Το ΜΥΑΛΟ είναι ΓΕΜΑΤΟ