Četras ausis

“ČETRAS AUSIS” (vingrinājums aktīvās klausīšanās praktizēšanai)

Sagatavošana

Spēlētājiem jābūt pazīstamiem ar teoriju par “ČETRĀM klausīšanās AUSĪM” – to, kā cilvēki parasti klausās savus vienaudžus sazinoties. Skolotājam vajadzētu veltīt savu laiku, lai apspriestu to, un nodrošināt,  ka katrs skolēns to sapratis. Lūdzu, izmantojiet šo saiti (saite uz lapu tajā pašā tīmekļa vietnē SHAPING MINDS – FOUR EARS OF LISTENING), lai lasītu par “ČETRĀM klausīšanās AUSĪM”.

Lietošanas mērķis

Šis uzdevums ir noderīgs, lai iemācītu skolēnam aktīvās klausīšanās un stāstīšanas prasmes. To var izmantot tieši neformālu aktivitāšu laikā vai nejauši, kad klasē notiek konflikti.

Kā to īstenotment

Kad tas ir plānots, spēle tiek uzsākta ar skolēnu instruēšanu un vienošanos par uzvedības noteikumiem spēles laikā. Skolotājs var izvēlēties divas vai vairākas personas, lai piedalītos, un ļaut citiem novērot un padalīties ar savām domām vēlāk. Vai arī sadalīt klasi mazākās grupās, un ļaujiet katrai grupai veikt to pašu uzdevumu.  Uzdevums ir atpazīt auss veidu (no 4), ar kuru viena persona klausās otru. Tātad, viena persona runā (dalās ar jebkuru savu stāstu), vēl viens klausās, uzdod jautājumus un pēc tam pārstāsta stāstu, kuru viņš dzirdējis. Balstoties uz šo darbību, personai, kas klausījās, jāatspoguļo sevi, atbildot uz šādiem jautājumiem:

Kura auss no manam četrām bija visuzmanīgākā? Kāpēc?

Ko tikmēr darīja citas ausis ?

Kam varētu palīdzēt klausīšanas ar vairākām ausīm reizē?

Kas man traucēja vingrinājuma laikā?

Uz šiem jautājumiem var atbildēt, izrunājot grupās vai visas klases priekšā. Jautājumus var uzrakstīt uz tāfeles vai tos var uzdot citi spēlētāji, kuri nepiedalījās stāstīšanā. Balstoties uz atbildēm, skolotājs var sākt diskusiju ar visu klasi par šķēršļiem un iespējām izprast citam citu, par veidiem, kā uzlabot komunikāciju klasē.

Lai piemērotu šīs spēles elementus konfliktu pārvaldībai klasēs, vienkārši lūdziet iesaistītajām pusēm nosaukt ausis, ko viņi izmanto, lai klausītos cits citu. Centieties pārslēgt viņu uzmanību no cīņas uz sevis novērošanu. Neļaujiet citiem klasesbiedriem iejaukties. Palūdziet viņiem klusēt un novērot. Atvēliet laiku, lai klasē apspriestu aktīvās klausīšanās nozīmi  saprašanai un skaidrai saziņai.

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy