Aktīva klausīšanās

Aktīva klausīšanās

Ievads

Emocionālā inteliģence ir cilvēka prasme izprast savas jūtas un citu cilvēku jūtas, lai spētu izmantot, vadīt un radīt efektīvas sociālās attiecības. Aktīva klausīšanās ir viena no galvenajām labas komunikācijas prakses prasmēm. Tādēļ ir vērts izcelt to atsevišķi, lai tā kļūtu par stingru pamatu, lai novērstu jebkāda veida saziņas problēmas starp vienaudžiem klasē, kā arī starp skolotāju un skolēniem.

Klausīšanās līmeņi

Neklausīšanās

Cits cilvēks runā, mēs neklausāmies un vienkārši gaidām pauzi un savu kārtu runāt. Visbiežāk mēs esam šajā līmenī, ja ir konflikta situācija, ja esam neapmierināti, nemierīgi.

Marginālā klausīšanās

Klausoties mēs domājam par sevi. Piemēram, mūsu kolēģis stāsta, kāda bija viņa pirmā diena jaunajā darbā. Mēs domājam par sevi, kā mēs justos tādā pašā situācijā vai par savu līdzīgu pieredzi. Tātad, domājot mēs palaižam garām daudzas lietas, ko stāsta runātājs.

Sprieduma klausīšanās

Mēs dzirdam, ko cits cilvēks stāsta, mēs sākam apspriest doto informāciju, pat ja cilvēks vēl nav pabeidzis savu runu, mēs to novērtējam pēc savas pieredzes un gatavojam savu runu, lai sniegtu labu padomu par šo tēmu.

Aktīvā klausīšanās

Mēs redzam runātāja personību, kas slēpjas zem viņa izteiktajiem vārdiem. Mēs esam iesaistīti sarunā, mēs jūtam šo cilvēku. Tas ir augsts klausīšanās līmenis, kas palīdz veidot ciešas attiecības.p.

Mēs redzam runātāja personību, kas slēpjas zem viņa izteiktajiem vārdiem. Mēs esam iesaistīti sarunā, mēs jūtam šo cilvēku. Tas ir augsts klausīšanās līmenis, kas palīdz veidot ciešas attiecības.

Četras ausis, lai dzirdēt informāciju

Four ears of listening
Četras ausis, lai dzirdēt informāciju

Ja cilvēkam izdodas klausīties ar visām 4 ausīm, viņš demonstrē augstāko klausīšanās līmeni – intuitīvu līmeni.

“ Baltas lapas“ paņēmiens

Paņēmiens, kas palīdz sasniegt intuitīvu klausīšanās līmeni
“ Balta lapa“ nozīmē atteikšanos no visiem jūsu aizspriedumiem par cilvēku, ar kuru jūs runājat, piemēram, viņa spējām, prasmēm, viedokli, domāšanas veidu, iepriekšējo pieredzi tēmā, neveiksmēm un pat uzvarām, kad jūs klausāties viņu.

Protams, tas ir lielākais izaicinājums – bet tas ir vienīgais ceļš, kā iegūt viņa cieņu un ietekmēt to. Lūdzu, ņemiet vērā, daudzos gadījumos cilvēki domā, ka viņi var iegūt auditorijas cieņu, parādot, cik prasmīgi viņi ir vai ar cik veiksmīgu pieredzi, spēku un zināšanām. Diemžēl tas nedarbojas.

Sekojošā video nodarbība palīdzēs apkopot tēmu.

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy