Μεταφορά της Μπάλας

“Μεταφορά της Μπάλας” (Εφαρμογή ευχάριστων φυσικών ασκήσεων κατά το μάθημα)

Προετοιμασία

Κάθε είδους μπάλα είναι χρήσιμη. Κάθε είδος ήχου είναι απαραίτητος για να ξεκινά και σταματά το παιγνίδι.

Χρησιμότητα

Βοηθά σε ευχάριστο κλίμα, με την εφαρμογή σύντομων φυσικών ασκήσεων τάξη. Συστήνεται για κάθε ηλικία και σχολείο.

Εφαρμογή

Οι μαθητές/τριες στέκονται ή κάθονται σε κύκλο ή σε δυάδες απέναντι ο ένας από τον άλλο. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει τη μουσική. Όταν αρχίσει η μουσική, ένας μαθητής/τρια ρίχνει την μπάλα στον διπλανό του, αυτός τη ρίχνει στον διπλανό του στον κύκλο και η μπάλα κινείται γρήγορα από τον ένα μαθητή/τρια στον άλλο. Όταν σταματήσει η μουσική, αυτός ή αυτή που κρατά την μπάλα πρέπει να κάνει μια άσκηση. (π.χ να κάτσει οκλαδόν, ή να πηδήξει ψηλά κα). Ο καλύτερος χρόνος για το παιγνίδι είναι 3 λεπτά.

Κοίταξε φωτογραφίες Αρ. 2, 3, 4 σχετικές με το παιγνίδι.

Εικόνες 2, 3, 4 Παραδείγματα του παιγνιδιού “Μεταφορά μπάλας”