Φυσικές ασκήσεις και ακαδημαϊκά αποτελέσματα

Φυσικές δραστηριότητες και ακαδημαϊκά αποτελέσματα

Εισαγωγή

Φυσική, κοινωνική και συναισθηματική υγεία  του σώματος είναι στενά συνδεδεμένα. Φτωχή συναισθηματική υγεία επηρεάζει το σώμα που δύσκολα λειτουργεί. Ακόμα και μια φυσική άσκηση 10 λεπτών , μπορεί να αλλάξει την ικανότητα συγκέντρωσης, να βοηθήσει να απελευθερωθούν ή να προληφθούν αρνητικά συναισθήματα , να ηρεμήσει το μυαλό. Σε πολλά σχολεία οι μαθητές/τριες έρχονται στην τάξη  με μη ικανοποιητικό ύπνο και δύσκολα παρακολουθούν τα μαθήματα στην τάξη. Παρακολουθούν παθητικά  τις 5-6 ώρες που είναι στο σχολείο . Σε πολλές περιπτώσεις  μαθητές με ψηλά επίπεδα ακαδημαϊκής  επίδοσης , εγκαταλείπουν τα μαθήματα στα αθλητικά κυρίως. Όλα τα πιο πάνω , οδηγούν  σε μείωση της λειτουργικότητας των μαθητών , σε μείωση της αποδοτικότητας τους, οδηγεί σε φτωχή υγεία  και ανεβάζει τον εκνευρισμό, την ανησυχία, την ένταση και την κακή συμπεριφορά.

Σχέση του επιπέδου των φυσικών ασκήσεων και των ακαδημαικών αποτελεσμάτων

Παρακαλούμε μελέτησε  την φωτογραφία Αρ.  8  για τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας για τα οφέλη  της Φυσικής Άσκησης στα παιδιά και νέους.

Active kids do better in life
Εικόνα Αρ. 8, Δραστήρια παιδιά πετυχαίνουν καλύτερα στη ζωή

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ αρ. 8

  • Δραστήριοι γονείς αποκτούν δραστήρια παιδιά
  • Παιδιά από δραστήριες μητέρες είναι δυο φορές δραστήρια
  • Τα παιδιά έχουν 40% καλύτερη επίδοση
  • Είναι μόνο 1 στα 10 υπέρβαρο
  • Προχωρούν στην Ανώτερη –Ανώτατη Εκπαίδευση πιο εύκολα
  • Το εισόδημα τους θα είναι 7-8% μεγαλύτερο
  • Έχουν λιγότερα έξοδα Ιατρικής Περίθαλψης
  • Είναι περισσότερο αποδοτικά στην εργασία
  • Χρησιμοποιούν πολύ αραιά τα ναρκωτικά

Τι να κάνουμε

Η καλύτερη λύση, είναι να περιλάβουμε Φυσικές Ασκήσεις στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα στα διάφορα μαθήματα. Για παράδειγμα  στα μαθηματικά, στη χημεία, στη φυσική και άλλα θέματα,  τα μαθήματα να γίνονται και έξω από την τάξη, στο δρόμο, στα πάρκα, όχι μόνο στις καρέκλες της τάξης, αλλά και περπατώντας  και κάνοντας ορισμένα προκαθορισμένα καθήκοντα, με αποτέλεσμα να μαθαίνουμε και με άλλους τρόπους. Εντούτοις  αυτό σε πολλά σχολεία φαίνεται αδύνατο, λόγω των σχολικών προγραμμάτων και σχολικών κανονισμών. Προτείνουμε λοιπόν σύντομες ασκήσεις 1-4 λεπτών κατά το μάθημα, στην αρχή ή στο τέλος ή σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Οι δραστηριότητες που προτείνονται,  συνδυασμένες και με  άλλες που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο Αναστοχασμός- Αυτοσυγκέντρωσης, μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα στην ανάπτυξη καλύτερου κοινωνικού κα συναισθηματικού κλίματος.

Παρακαλούμε ερεύνησε στο διαδίκτυο  για πρακτικές ιδέες φυσικών δραστηριοτήτων και στο μέρος  “Οικοδομώντας Δραστηριότητες”  στο τμήμα “Ασκήσεις για φυσικές δραστηριότητες”.