ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Άσκηση “Τα Τέσσερα Αυτιά” (Ενεργή ακρόαση στην πράξη)
Διήγηση Ιστοριών (Ενεργή ακρόαση και διήγηση ιστοριών στην πράξη)
“Σκέψου το προφίλ σου (Avatar)” (εξάσκηση που προάγει ενεργή ακρόαση, δεξιότητες αντανάκλασης, κατανόησης των αξιών σου)
Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ