Projekta Partneri

Koordinators:

Jonavas Lietavas pamatskola (Lietuva)

Partneri:

Sociālo projektu institūts (Lietuva)

Iļģuciema vidusskola (Latvija)

Ģimenes un bērnu atbalsta asociācija Kibotos (Kipra)

PsI tolerances un fiziskās labklājības izglītības centrs (Lietuva)