Pratimas „Keturios ausys“

Pratimas „Keturios ausys“ (aktyvaus klausymosi lavinimui)

Pasiruošimas

Žaidėjai turi būti susipažinę su „KETURIŲ AUSŲ klausymo” teorija – būdais, kaip žmonės dažniausiai klausosi savo bendraamžių bendraudami. Mokytojas tur skirti šiek tiek laiko aptarti tai ir įsitikinti, kad kiekvienas mokinys supranta. Prašom naudotis šia nuoroda (nuoroda į puslapį tame pačiame tinklalapyje MINČIŲ FORMAVIMAS – KETURIOS AUSYS KLAUSYMUISI) paskaityti apie „KETURIAS AUSIS klausymuisi“.

Paskirtis

Šis pratimas naudingas klasės nariams lavinti aktyvaus klausymo ir pasakojimo įgūdžius. Jis gali būti taikomas planuotai per neformalius užsiėmimus ar neplanuotai, kai kyla konfliktai per pamokas, sekiant nuraminti abi konfliktuojančias puses.

Kaip taikyti

Suplanuotas žaidimas pradedamas pateikiant instrukcijas ir susitariant su mokiniais dėl taisyklių žaidimo metu. Mokytojas gali pasirinkti du ar daugiau žmonių dalyvauti ir leisti kitiems stebėti bei pasidalinti kilusiomis mintimis vėliau. Kitas būdas. Mokytojas gali padalinti klasę į mažesnes grupes ir leisti kiekvienai grupei atlikti tą patį pratimą. Pratimas: nustatyti ausies rūšį (iš 4), kaip vaikai klausosi vienas kito. Vienas žmogus kalba (dalijasi savo istorija), kitas žmogus klausosi, klausia klausimų ir tuomet perpasakoja istoriją, kurią girdėjo. Remiantis tuo klausantysis turi atsiskleisti atsakydamas į tokius klausimus:

Kuri iš mano keturių ausų buvo dėmesingiausia? Kodėl?

Ką tuo metu veikė kitos ausys?

Kas padėtų, kad daugiau ausų veiktų tuo pačiu metu?

Kas mane trikdė pratimo metu?

Šie klausimai gali būti atsakomi grupėmis ar priešais klasę. Klausimai gali būti užrašyti lentoje ar užduodami kitų žaidėjų, kurie nedalyvavo istorijos pasakojime. Atsakymų pagrindu mokytojas gali surengti diskusiją su visa klase apie kliūtis ir galimybes suprantant vienas kitą ir būdus pagerinti klasės mokinių bendravimą.

Šio žaidimo elementų taikymas konfliktų valdymui klasėje naudojamas tiesiog paprašant dalyvavusias konflikte puses išvardyti ausis, kurias naudojo klausytis vienas kito. Pabandykite nukreipti dėmesį nuo kovojimo prie savistabos. Neleiskite kitiems klasės nariams komnetuoti. Paprašykite jų tylėti ir stebėti. Skirkite jiems šiek tiek laiko aptarti aktyvaus klausymosi svarbą klasėje tarpusavio supratimui ir aiškiam bendravimui.