ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέτρημα Βημάτων (Ενεργός τρόπος ζωής στην πράξη)
Το Παιγνίδι “Totem” (Άσκηση Ομαδικής Εργασίας, Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος σώματος, ενσυναίσθηση)
“Transfer of the ball” game (helps implement short and joyful physical activities during the lesson)

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy