ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

“Ανταλλαγή μενού” μια πρόκληση (εργαλείο για επιλογή Υγιεινών τροφών)
Γνωριμία με την σήμανση φαγητού (εργαλείο για εξοικείωση με υγιεινότερη επιλογή φαγητού)
Η Πρόκληση του Σακχάρου (Εργαλείο για να διαφωτίσει για υγιεινότερες επιλογές διατροφής)

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy