Άσκηση “Τα Τέσσερα Αυτιά”

Άσκηση “Τα Τέσσερα Αυτιά” (Ενεργή ακρόαση στην πράξη)

Προετοιμασία

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ενήμεροι για τη θεωρία των “ Τεσσάρων Αυτιών” –ο τρόπος που οι άνθρωποι συνήθως ακούν τους συνομιλητές τους όταν επικοινωνούν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει χρόνο, να συζητήσει και να βεβαιωθεί ότι ο κάθε συμμετέχοντας κατανόησε το θέμα. Παρακαλώ χρησιμοποίησε τη σύνδεση για να κατατοπιστείς για τα Τέσσερα Αυτιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ – ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΤΙΑ (γνωριμία με τα τέσσερα αυτιά)

Χρησιμότητα

Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για να εκπαιδεύσει για ενεργή ακρόαση και για δεξιότητες διήγησης ιστορίας. Εφαρμόζεται σε άτυπες δραστηριότητες ή συμπτωματικά όταν υπάρχουν συγκρούσεις στην τάξη για να ηρεμήσουν οι πλευρές.

Εφαρμογή

Το παιγνίδι θα ξεκινήσει με οδηγίες στους μαθητές και με συμφωνία για τους κανονισμούς συμπεριφοράς κατά την διάρκεια του παιγνιδιού. Μπορούν να επιλεγούν να συμμετάσχουν δύο ή περισσότερα άτομα και οι άλλοι να παρακολουθούν για να μοιραστούν τις σκέψεις τους αργότερα. Μπορεί επίσης η τάξη να χωριστεί σε ομάδες των 4-5 ατόμων για να κάνουν την ίδια άσκηση. Η άσκηση είναι να ξεχωρίσεις τον τύπο του αυτιού που ακούει (από τα 4) όταν ο άλλος λέγει τη δική του ιστορία-εμπειρία. Ο άλλος ακούει, ρωτά ερωτήσεις και μετά επαναλαμβάνει την ιστορία που άκουσε. Με βάση αυτό ο ακροατής θα πρέπει να δώσει ανατροφοδότηση απαντώντας στις πιο κάτω ερωτήσεις:

-Ποιο από τα τέσσερα αυτιά ήταν περισσότερο ενεργό, γιατί;

-Στο μεταξύ τι έκαναν τα άλλα  3 αυτιά;

-Τι θα βοηθούσε να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε  περισσότερα αυτιά την ίδια ώρα;

-Τι με ενοχλούσε κατά την διάρκεια της άσκησης;

Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν σε ομάδες ή μπροστά σε όλη την τάξη. Μπορούν οι ερωτήσεις να είναι γραμμένες στον πίνακα ή  να υποβληθούν από όλους που δεν συμμετείχαν στην διήγηση της ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αρχίσει συζήτηση στην τάξη για τα εμπόδια και ευκαιρίες  για κατανόηση των άλλων και βελτίωση της επικοινωνίας στην τάξη.

Για εφαρμογή αυτού του παιγνιδιού σε συγκρουσιακές καταστάσεις ,ρώτα τους συμμετέχοντες να ονομάσουν  το αυτί που χρησιμοποιούν περισσότερο για να ακούν τους άλλους. Προσπάθησε να μεταφέρεις την προσοχή τους  από την σύγκρουση σε αυτοπαρατήρηση. Πες στους άλλους μαθητές/τριες να μείνουν σιωπηλοί . Δώσε χρόνο να συζητήσεις την έννοια της ενεργής ακρόασης.