Intelektuālais produkts

Projekta HEALTH CREDU komanda izstrādā divus intelektuālos produktus:

O1. “Veselīgi skolā – iesaistīti mācībās” metodoloģija – daudznozaru pieejas ieviešana, lai veselības izglītību iekļautu kopējā skolas mācību programmā un uzlabotu mācību vidi, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un vienlīdzību.

O2. Interaktīvs mācību līdzeklis praktiskai lietošanai, to jāpiemēro ikdienas mācību programmai, lai veidotu mācīšanas un mācīšanās procesu saistošāku, drošāku un vairāk vērstu uz sadarbību.

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy