Starpbrīži prātam

Starpbrīži prātam (Brain Breaks) (lai iedvesmotu skolēnus veikt izmaiņas)

Sagatavošana

Pieejams gan MAC, gan datoram. Nepieciešams savienojums ar internetu. Bezsaistes (offline) režīms nav piemērojams. Interfeisa valoda ir tikai angļu valodā. Galvenokārt tiek izmantots, lai rādītu un projektētu uz klases dēļa ar skaņu.

Lietošanas mērķis

Brain Breaks® ir dinamiska tiešsaistes platforma, kas paredzēta skolotājiem, lai atbalstītu Visu skolu, visu kopienu, visus bērnu (Whole School, Whole Community, Whole Child)  (WCWCC) un Apvienotās Nācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDGs). Uzlabo kognitīvo darbību, uzlabo uzvedību, nodrošina efektīvu klases vadību, iesaista visus mācīšamās stilus un temperamentus.

Pieejamās mācību tēmas:

* Sociālā / emocionālā mācīšanās

* Uztura izglītība

* Fiziskā aktivitāte un izglītība

* Karjeras izglītība

* Vides izglītība

* Visa skola, visa kopiena, bērna (Whole School, Whole Community, Whole Child) vadlīnijas

* Ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals SDG) vadlīnijas

Darba sākšana

1.            Ejiet uz https://brain-breaks.com/

2.            Pierakstieties lapai. Izveidojiet kontu savai skolai.

3.            Izvēlieties vienu no diviem mācību blokiem: vingrinājumi, lai apgūtu visus Ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals SDG) (https://brain-breaks.com/sdg), vai Visa skola, visa kopiena, viss bērns (Whole School, Whole Community, Whole Child) bloks (https://brain-breaks.com/wscc).

4.            Izvēlieties kādu no tēmām, ko izmantot stundas laikā.

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy