Par Health CREDU

Projekta nosaukums: HEALTH CREDU – veselīgas un drošas mācību vides veidošana kā iekļaujošas un vienlīdzīgas kvalitātes izglītības pamatvirziens

Programma: Erasmus+

Pamatdarbība: KA2 – sadarbība inovācijas jomā un labas prakses apmaiņa

Darbības veids: stratēģiskās partnerības skolu izglītībai

Projekta ilgums: 01/10/2018-30/09/2020

Dotācijas: Līgums Nr.2018-1-LT01-KA201-047078

Projekts ” HEALTH CREDU – Veselīgas un drošas mācību vides veidošana kā iekļaujošas un vienlīdzīgas kvalitātes izglītības pamatvirziens” ir saistīts ar diviem ES ilgtspējīgas attīstības mērķiem: kvalitatīvu izglītību un labklājības veicināšanu.

Projekta mērķis ir – radīt un palīdzēt skolām pielietot praktisku metodiku, lai iekļautu veselības un labklājības izglītības elementus un uzlabot akadēmiskos rezultātus.

Galvenā mērķa grupa: skolotāji, skolēni, vecāki.

Papildu mērķa grupa: visa skolas kopiena, ieinteresētās personas.

Projekts akcentē nepieciešamību apvienot veselības izglītību skolā un veselīgas mācību vides veidošanu, jo tas ir galvenais virzītājspēks, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un vienlīdzību un nodrošinātu efektīvāku veselības profilaksi. Projekta mērķi ir vērsti uz visas skolas kopienas prasmju un kompetenču uzlabošanu veselības, uzvedības, sociāli emocionālā klimata pārvaldības un mācību vides veidošanas jomā.

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy