Stāstīšana

Stāstīšana (aktīvas klausīšanās un stāstīšanas prasmju vingrināšana)

Sagatavošana

Būs nepieciešami uzskates lidzekļi, piemēram, jebkura veida kartes, kauliņi ar simboliem, virkne attēlu, fotoattēlu utt.. Ja tas nav pieejams, palūdziet skolēniem pašiem uztaisīt vizuālo materiālu klāstu. Ir atļautas jebkāda veida tēmas, ainas un simboli. Ir vajadzīgs smilšu pulkstenis vai taimeris laika ierobežošanai.

Lietošanas mērķis

Šis vingrinājums ir noderīgs, lai trenētu skolēniem aktīvās klausīšanās un stāstīšanas prasmes. To var izmantot neformālu aktivitāšu laikā.

Kā īstenot

Kartes vai jebkuru citu vizuālo materiālu izdala visiem dalībniekiem. Gadījumā, ja izmanto kauliņu ar simboliem, visi dalībnieki var lietot vienu kauliņu pirms savas kārtas. Pirmais sāk savu jebkāda veida stāstu. Ir iespējams iepriekš vienoties par stāsta žanru, piemēram, komēdiju, šausmu stāstu vai drāmu. Vai arī ļaujiet improvizēt. Pirmais stāstītājs var sākt savu stāstu tā, kā viņam patīk, pat no beigām. Bet vārdam, ko stāstītājs saka, jāatspoguļo vizuālais materiāls, kuru viņš izmanto (karte, simbols).  Stāstītājs var runāt tik daudz, cik vēlas,bet var arī noteikt laika ierobežojumu (smilšu pulkstenis vai jebkurš taimeris). Otrais stāstītājs parāda citiem savu vizuālo materiālu (attēlu vai simbolu) un turpina stāstu savā veidā, bet ievērojot žanru, vizuālo materiālu un laiku. Skolotājam ir ieteicams arī kļūt par vienu no stāstītājiem.

Beigas ir atkarīgas no pēdējā stāstītāja rindā. Kad vingrinājums ir pabeigts, skolotājam jāsāk pārdomu aktivitātes. Viņš var uzdot šādus jautājumus ikvienam skolēnam (dalībniekam):

Kas bija visgrūtākais uzdevuma laikā – klausīties vai stāstīt stāstu? Kāpēc?

Kas bija īpašs, klausoties tik daudz cilvēkus rindā?

Kura dalībnieka stāstu man bija ļoti viegli atcerēties. Kāpēc?

Kāds ir šī uzdevuma reālais ieguvums?Kā es izmantošu šo pieredzi nākotnē?

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy