Veidošanas AKTIVITĀTES

VEIDOŠANAS AKTIVITĀTES

VINGRINĀJUMI EMOCIONĀLAJAM INTELEKTAM

“ČETRAS AUSIS” (vingrinājums aktīvās klausīšanās praktizēšanai)
Stāstīšana (aktīvas klausīšanās un stāstīšanas prasmju vingrināšana)
“Izdomā sev tēlu, kurā iemiesoties” (vingrinājums aktīvai klausīšanai, dziļākām pašrefleksijas prasmēm, savu un citu vērtību saprašanai)
Vingrinājumi apzinātības treniņiem

FIZISKĀS AKTIVITĀTES VINGRINĀJUMI

Soļu skaitīšana (aktīva dzīvesveida praktizēšana)
Spēle “Totēms” (praktizē komandas darbu, koncentrāciju, ķermeņa impulsa kontroli, uzmanību)
Spēle “Bumbu nodošana” (palīdz īstenot īsas un priecīgas fiziskās aktivitātes stundas laikā)

ĒŠANAS PARADUMU UZLABOŠANA

Izaicinājums “Dalies ar ēdienkarti” (instruments, lai uzzinātu par veselīgāku pārtikas izvēli)
Izpratne par pārtikas produktu etiķetēm (līdzeklis, lai uzzinātu par veselīgāku pārtikas izvēli)
Cukura izaicinājums (līdzeklis, lai uzzinātu par veselīgāku pārtikas izvēli)

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy