O1. “Veselīgi skolā – iesaistīti mācībās” metodoloģija

Vērtēšanas veidlapas

Skolēniem

Pirms pielietošanas skolēniem

Pēc pielietošanas skolēniem

Skolotājiem

Pirms pielietošanas skolotājiem

Pēc pielietošanas skolotājiem

Pirms pielietošanas skolēniem

Aptaujas tiem, kas risina problēmas par EMOCIONĀLĀ KLIMATA PILNVEIDOŠANU, STRESA VADĪBU (pirms metožu ieviešanas)
https://forms.gle/udJvZ7Rv7vEBXEpWA

Aptauja AKTĪVAS SAZIŅAS problēmu risināšanai (pirms metožu ieviešanas)
https://forms.gle/VNN3i6ZKTZxwTwrm8

Aptauja AKTĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS problēmu risināšanai (pirms metožu ieviešanas)
https://forms.gle/qFihmivaMC3uGnNW6

Pirms pielietošanas skolotājiem

Aptaujas tiem, kas risina problēmas par EMOCIONĀLĀ KLIMATA PILNVEIDOŠANU, STRESA VADĪBU (pirms metožu ieviešanas)
https://forms.gle/FnPhubpgg9g9mUiD9

Aptauja AKTĪVAS SAZIŅAS problēmu risināšanai (pirms metožu ieviešanas)
https://forms.gle/UG541474F6aJiCDe7

Aptauja AKTĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS problēmu risināšanai (pirms metožu ieviešanas)
https://forms.gle/9YkncFdE8k9mDPaHA

Pēc pielietošanas skolēniem

Aptaujas tiem, kas risina problēmas par EMOCIONĀLĀ KLIMATA PILNVEIDOŠANU, STRESA VADĪBU (pēc metožu ieviešanas)
https://forms.gle/iW42gm8BqmAGmVoN8

Aptauja AKTĪVAS SAZIŅAS problēmu risināšanai (pēc metožu ieviešanas)
https://forms.gle/rRii3KmkXPqqgrZa7

Aptauja AKTĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS problēmu risināšanai (pēc metožu ieviešanas)
https://forms.gle/KxMhyMPUNbSSLaFt6

Pēc pielietošanas skolotājiem

Aptaujas tiem, kas risina problēmas par EMOCIONĀLĀ KLIMATA PILNVEIDOŠANU, STRESA VADĪBU (pē cmetožu ieviešanas)
https://forms.gle/7HRhFQfGFFyLtUWX7

Aptauja AKTĪVAS SAZIŅAS problēmu risināšanai (pēc metožu ieviešanas)
https://forms.gle/bqA9dMhztMFHLcoN9

Aptauja AKTĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS problēmu risināšanai (pēc metožu ieviešanas)
https://forms.gle/FksUgvxLkAyXvsEd7

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy